Persondatapolitik

Den 25. maj 2018 træder EU’s persondataforordning og en ny dansk databeskyttelseslov i kraft.Aktiv samvær har udarbejdet en persondatapolitik med henblik på at beskrive vor behandling af personhenføre data.


vor politik kan ses her
---------------------------------------------------------

Personoplysninger omfatter alle oplysninger, der kan henføres til en bestemt person. De fleste oplysninger, som navn og kontaktdata, kaldes almindelige oplysninger, som kan behandles i vidt omfang. Enkelte oplysninger er tillagt en højere grad af beskyttelse. Det gælder

  • CPR-nummer
  • oplysninger om strafbare forhold
  • følsomme oplysninger om bl.a. seksuelle forhold og helbred
De nye regler ændrer ikke voldsomt på de krav, der har været i den hidtidige lov om personoplysninger, men på nogle punkter er der skærpelser. Alle foreninger skal derfor gå deres rutiner igennem.

Skærpede krav om synlighed

De skærpede krav indebærer særligt, at det skal være synligt for foreningens medlemmer, trænere, instruktører og frivillige, hvordan personoplysninger behandles. Det kan opfyldes ved en privatlivspolitik, som et bilag indeholder en skabelon til.

Et andet krav er, at foreningen skal have beskrevet for sig selv, hvordan personoplysninger behandles, så det kan være dokumentation over for Datatilsynet.