Historie

Vor historie        Bestyrelser 1987 -    Aktivitetsoversigt

Gennem vinteren 1986/87 var der nogle mennesker, der puslede med planer om at starte noget, som "de lidt mere voksne" kunne være fælles om og have udbytte af. Der var nogle få par, der jævnligt udvekslede synspunkter i den anledning, og deres interesse var nok mere eller mindre udsprunget af glæden ved og fascinationen af arbejdet i Støtteforeningen.

Mange ideer blev luftet, men efterhånden kredsede man sig ind på, at formålet skulle være det sociale samvær, en form for/kendskab til idræt samt virksomhedsbesøg. Det sidste for at få indsigt i, hvordan en virksomhed fungerer.

Man var også inde på, at fællessang skulle have en central plads i programmet. Det med "en form for idræt" skulle senere vise sig at glide i baggrunden. Man fandt, at man efterhånden var blevet for "gammel", da det var for mange år siden, man havde været aktiv.

I maj 1987 var der fem par, der afholdt det første møde. De fem var Karen og Henning Elbrønd, Else Marie og Jørn Bull, Tove og Johan Bækgaard, Rita og Gunnar Facius samt Kirsten og Jens Ørskov.

Disse par besluttede, at ideen nu skulle prøves, og de gik derfor i gang med at udarbejde et program for efteråret 1987. Det var her hensigten, at der skulle være en månedlig sammenkomst, som også skulle indeholde fællessang. Ledelsen skulle fungere kollektivt, således at de fem par skulle hjælpes ad det første års tid - man ville se, om ideen kunne bære.

Det nye initiativ skulle have et navn - helst et, der var mundret og klingede godt! At man havde intentioner om at være aktive var ganske klart, og der var mange forslag fremme. En aften kom Jørn Bull så med de forløsende ord: Afdelingen skulle være aktiv, og man skulle være sammen! Dermed kom den nye afdeling til at hedde "Aktiv Samvær". Afdelingens første arrangement var en vandretur i Sparekassens plantage vest for Snejbjerg, hvor man sluttede med kaffe og en orientering i skytternes klubhus samme sted. Her havde man samtidigt mulighed for at skyde på banen. Til dette arrangement mødte der 45 mennesker, så det nye initiativ oplevede en succes fra starten.

Det så nu ud til, at Aktiv Samvær var kommet for at blive, og ved generalforsamlingen i 1988 blev der valgt en egentlig bestyrelse, der herefter bestod af Rita og Gunnar Facius, Helga og Kristian Kjær, Bodil og Kristen Kristensen, Karen og Henning Elbrønd samt Kirsten og Jens Ørskov. Som afdelingens første for­mand valgtes Gunnar Facius.

Gennem de efterfølgende år har Aktiv Samvær holdt sig til afdelingens koncept med besøg på virksomheder, udflugter, sangaftener m. m. og tæller ca. 170 medlemmer. Et kig i programmet for 2014/2015 giver et indtryk af de mangeartede arrangementer, hvoraf kan nævnes tur til Mariager, virksomhedsbesøg på OK Snacks og Det ny bibliotek,TV MidtVest, Holstebro, Det ny sygehus, Gødstrup.

At man har tag i medlemsskaren ses bla. af, at der hver gang deltager mellem 50 og 90 personer i afdelingens arrangementer.

Kilde: Snejbjerg SG&I - gennem 125 år